REFERENCE - Galerija radova

ROH-BAU I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI:
Obiteljska kuća - Čavli:
Objekt sa 3 stambene jedinice - Ika:
Urbana Villa sa bazenom Kastav - u izgradnji:
Armirano-betonski radovi na Kući halubajskega zvončara - Viškovo
FASADE, ESTRISI, ŽBUKANJE:
Fasada od kamene vune - Kostrena
ADAPTACIJE
Adaptacija stana - MARČELJEVA DRAGA
Adaptacija stare kamene kuće u centru - ŠTRANGA
Adaptacija stana - BELVEDER